Gorinchemse Huisartsen Kring

In de GHK zijn alle huisartsen die gevestigd zijn in Gorinchem, Vuren en Herwijnen verenigd. Via deze website kunt u informatie over de verschillende praktijken bekijken.
De GHK heeft als doel binnen onze regio continue huisartsenzorg te garanderen o.a. door onderlinge waarneming en samenwerken binnen de Centrale Huisartsenpost Gorinchem.

Tevens willen wij elkaar stimuleren om onze zorg waar mogelijk steeds weer te verbeteren. Dit doen wij door onderling tot goed onderbouwde werkafspraken te komen en tevens door samen te werken met andere disciplines binnen de eerste en tweede lijn.

Het GHK bestuur bestaat op dit moment uit:
- Dhr. A.J. Schulte, voorzitter
- Dhr. Z.D.G. de Ruiter, penningmeester
- Mevr. E.M. Kristensen, secretarisPraktijken

Contact

Voor vragen over de GHK kunt u zich richten tot de secretaris:

Mevr. E.M. Kristensen

Huisartsenpraktijk Dalempoort,

Lombardstraat 5, 4201 BH  Gorinchem


Eventuele e-mail kan via de praktijkwebsite van de secretaris verzonden worden.