Overige Informatie

Klachtenregeling
De organisatie van de praktijk is gericht op een zo goed mogelijke dienstverlening. Wij zijn geïnteresseerd in op- of aanmerkingen. Mocht het contact voor uw gevoel onplezierig zijn verlopen dan hopen wij dat u ons dat laat weten, zodat wij daarover met u kunnen overleggen. In de praktijk is de brochure 'klachtenregeling huisartsen' aanwezig. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar: www.skge.nl

Privacy- en cookieverklaring

Wij hechten groot belang aan privacy van de gebruikers van de website, zie: Privacy formulier praktijk De Ruiter.pdf

 

 

Tarieven
De normale verrichtingen in de huisartsenpraktijk vallen onder de vergoeding van de basisverzekering. Indien er toch een eigen bijdrage is dan zullen wij u dat melden. Aangevraagd onderzoek door de huisarts kan wel onder de eigen bijdrageregeling van uw zorgverzekeraar vallen.

Praktijkgebouw
In het praktijkgebouw is eveneens de huisartsenpraktijk van Burgers & Tieleman gevestigd. De wachtkamer en de assistenteruimten worden gedeeld. U heeft dus uw eigen huisarts en praktijkondersteuner.